euflag2 1
esi1 1
opkk1 1
download
eu proj
Felix Liber

EU PROJEKTI

Tvrtka Felix Liber d.o.o. razvija projekt Bookmedia uz sufinanciranje od strane EU fondova.
Naziv projekta: Bookmedia
Kod projekta: KK.03.2.2.04.0286

Projekt prijavljen na: Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza
Referentna oznaka: KK.03.2.2.04 – inačica 2

Opis projekta:
Svrha projekta je prilagodba aplikacije Bookmedia zahtjevima tržišta te lansiranje proizvoda na tržište.
Projekt se provodi kroz dva elementa od kojih se prvi element odnosi na prilagodbu razvijenog proizvoda prema zahtjevima tržišta za što je predviđeno 7 mjeseci (1. – 7. mjeseca projekta), dok se drugi element odnosi na pripremu lansiranja proizvoda za što se predviđa 14 mjeseci (5. – 18. mjeseca projekta).

Inovativna aplikacija Bookmedia usmjerena je na tržište knjiga. Istraživanje tržišta i direktna komunikacija s potencijalnim korisnicima pokazala je kako postoji potreba za aplikacijom koja ima mogućnost unaprijediti iskustvo čitanja i korištenja knjiga, osobito dječjih knjiga i knjiga za učenje jezika. Takva aplikacija sa svojim pozadinskim servisima omogućiti će platformu za pružanje usluga povezivanja pametnih uređaja i knjiga što stvara dodatnu vrijednost za korisnike, a istodobno moćan kanal prodaje dodatnih sadržaja i izvor dodatnih prihoda za izdavače knjiga.

Opći cilj projekta:
Prilagodba inovativne aplikacije Bookmedia zahtjevima tržišta i uspješno lansiranje proizvoda s potencijalom rasta i izvoza koji je novi na globalnom tržištu.

Ukupna vrijednost projekta i vrijednost koji sufinancira Europska unija:
Ukupna vrijednost projekta: 1.965.213,90 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 1.399.999,99 HRK

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Razdoblje provedbe projekta:
01.10.2019. – 31.03.2021.

Ukupno trajanje projekta u mjesecima:
18 mjeseci

Kontakt za dodatne informacije vezane uz projekt:
Leonardo Marušić, info@felixliber.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici:
Strukturni fondovi

Strukturni fondovi – Konkurentnost i kohezija

Pravna napomena: Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost trgovačkog društva Felix Liber d.o.o.